Informatie over MBO Niveau 4

De website MBO4.nl beschrijft de mogelijkheden binnen het onderwijs van MBO niveau 4 en de carrière mogelijkheden. MBO4 is het hoogste niveau in het middelbaar beroepsonderwijs. Het volgen van een studie is mogelijk na het behalen van een MBO niveau 3 diploma of een VMBO-TL (theoretische leerweg) opleiding.

Toelating tot het MBO

Toelating tot het MBO is mogelijk na het behalen van een VMBO Diploma of een overgangsbewijs van Havo/VWO leerjaar 3 naar Havo/VWO leerjaar 4. Het is echter niet mogelijk om met elke VMBO diploma door te stromen naar een MBO opleiding.

MBO Niveau 1

Voor MBO niveau 1 geldt een drempelloze inschrijving. Dit is voor een ieder mogelijk die geen diploma bezit. Je dient echter wel 16 jaar of ouder te zijn.

MBO Niveau 2

Voor mbo niveau 2 is een 2 VMBO-diploma (Basisberoepsgerichte leerweg) vereist. Mocht er voor de opleiding geen niveau 1 aanwezig zijn dan geldt hier ook de drempelloze inschrijving. De minimale leeftijd is 16 jaar.

MBO Niveau 3 & 4

Voor niveau 3 en 4 is minimaal een vmbo-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) vereist. Scholieren in het bezit van eenovergangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 nodig worden hier ook toegelaten.

Mocht je in het bezit zijn van een HAVO of VWO diploma en een MBO opleiding willen volgen dan is het vaak mogelijk om een versneld traject te doorlopen.

Middelbaar beroepsonderwijs (uitleg)

Het MBO (voluit Middelbaar BeroepsOnderwijs) is een Nederlandse onderwijs vorm binnen het middelbaar onderwijs. Hoewel deze site slechts MBO niveau 4 behandelt zijn er ook de niveaus 1, 2 en 3.  De meeste opleidingen binnen het MBO richten zich op de bouw-, techniek en zorgsector. Daarnaast kent het vele opleidingen voor sociale- en economische beroepen.

Verschillende niveaus

Niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar
Niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar
Niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding
Niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar

De bovenstaande niveaus geven een kwalificatie voor een uit te voeren beroep. Tevens geeft het behalen van een MBO diploma de mogelijkheid om een niveau hoger te gaan studeren. MBO Niveau 4 geeft toegang tot de HBO (Hoger beroepsonderwijs) opleidingen.