Informatie

De website MBO4.nl beschrijft de mogelijkheden voor het volgen van een MBO4 opleiding en de mogelijke carrière kansen. De site legt de nadruk op toelating, inhoud van de opleidingen, mogelijke opleidingen, beroepen en tevens een overzicht van vacatures die toegankelijk zijn met een MBO4 diploma.


MBO 4

MBO4 is het hoogste niveau in het middelbaar beroepsonderwijs en is voornamelijk gericht op economisch, sociaal en zorg gerelateerde kennis. De opleiding is voornamelijk theoretisch maar kent tevens een sterke invalshoek richting de beroepspraktijk. Zo leer je de theorie voornamelijk binnen de opleiding en doe je ervaring op binnen het bedrijfsleven.

Voorlopleiding / Toelating

Het volgen van een MBO4 opleiding is mogelijk na het behalen van je VMBO-TL diploma, het behalen van het MBO niveau 3 diploma of het overhandigen van een overgangsbewijs van HAVO/VWO leerjaar 3 naar HAVO/VWO leerjaar 4.