Informatie over MBO Niveau 4

De website MBO4.nl beschrijft de mogelijkheden binnen het onderwijs van MBO niveau 4 en de carrière mogelijkheden. MBO4 is het hoogste niveau in het middelbaar beroepsonderwijs. Het volgen van een studie is mogelijk na het behalen van een MBO niveau 3 diploma of een VMBO-TL (theoretische leerweg) opleiding.

Toelating tot het MBO

Toelating tot het MBO is mogelijk na het behalen van een VMBO Diploma of een overgangsbewijs van Havo/VWO leerjaar 3 naar Havo/VWO leerjaar 4. Het is echter niet mogelijk om met elke VMBO diploma door te stromen naar een MBO opleiding. MBO Niveau 1 Voor MBO niveau 1 geldt een drempelloze inschrijving. Dit is voor […]

Middelbaar beroepsonderwijs (uitleg)

Het MBO (voluit Middelbaar BeroepsOnderwijs) is een Nederlandse onderwijs vorm binnen het middelbaar onderwijs. Hoewel deze site slechts MBO niveau 4 behandelt zijn er ook de niveaus 1, 2 en 3.  De meeste opleidingen binnen het MBO richten zich op de bouw-, techniek en zorgsector. Daarnaast kent het vele opleidingen voor sociale- en economische beroepen. […]