Middelbaar beroepsonderwijs (uitleg)

Het MBO (voluit Middelbaar BeroepsOnderwijs) is een Nederlandse onderwijs vorm binnen het middelbaar onderwijs. Hoewel deze site slechts MBO niveau 4 behandelt zijn er ook de niveaus 1, 2 en 3.  De meeste opleidingen binnen het MBO richten zich op de bouw-, techniek en zorgsector. Daarnaast kent het vele opleidingen voor sociale- en economische beroepen. […]