Informatie over MBO Niveau 4

De website MBO4.nl beschrijft de mogelijkheden binnen het onderwijs van MBO niveau 4 en de carrière mogelijkheden. MBO4 is het hoogste niveau in het middelbaar beroepsonderwijs. Het volgen van een studie is mogelijk na het behalen van een MBO niveau 3 diploma of een VMBO-TL (theoretische leerweg) opleiding.