Middelbaar beroepsonderwijs (uitleg)

Het MBO (voluit Middelbaar BeroepsOnderwijs) is een Nederlandse onderwijs vorm binnen het middelbaar onderwijs. Hoewel deze site slechts MBO niveau 4 behandelt zijn er ook de niveaus 1, 2 en 3.  De meeste opleidingen binnen het MBO richten zich op de bouw-, techniek en zorgsector. Daarnaast kent het vele opleidingen voor sociale- en economische beroepen.

Verschillende niveaus

Niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar
Niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar
Niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding
Niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar

De bovenstaande niveaus geven een kwalificatie voor een uit te voeren beroep. Tevens geeft het behalen van een MBO diploma de mogelijkheid om een niveau hoger te gaan studeren. MBO Niveau 4 geeft toegang tot de HBO (Hoger beroepsonderwijs) opleidingen.